CREATOR: STOCKMAR - www.elinstockmar.dk Edith Thaarup - Supervision => Formål og indhold
     
 
   
Skolevængets Alle 4 A, 3520 Farum - Tlf 4495 3403 / 5196 6400 - et@ediththaarup.dk
 
 
  Forsiden
  Krise, chok- og traumeterapi
  Supervision
 
  · Formål og indhold
  · Etik og ansvar
  · Kontrakt
   
  Personlig coaching
  Kurser i kollegial supervision
  Referencer
  Profil
  Kontakt

Formål og indholdSupervisionens formål er:
  • at finde måder at handle på
  • at udvikle egen integritet
  • at drage omsorg for sig selv og sit helbred

Supervisionsprocessen

I den første fase som er problemindkredsningen, arbejdes der med skabe en afklaring af, hvad  den enkelte ønsker hjælp til. Denne fase efterfølges ofte af en mere analyserende fase, hvor arbejdet bl.a. fokuserer på forståelser af arbejdsopgavens baggrund og forskellige dilemmaer. Der arbejdes ligeledes med hvordan problemstillingen påvirker den enkelte, koncentreret om de følelser og reaktioner som arbejdet har medført.
Supervisionsprocessen afsluttes oftest med en drøftelse af, hvordan den nye indsigt kan omsættes til handlemuligheder og i en planlægning af det videre arbejde.

Inddragelse af gruppen

Når der arbejdes med supervision i grupper, inddrages gruppen altid undervejs i forløbet. Det kan være som reflekterende team, en metoder mange kender. Men også andre metoder som, bl.a. spejling, ”tuning in” , ”modellering” og rollespil, benyttes hvor det er relevant. Gruppen inddrages ud fra den forståelse, at gruppens iboende ressourcer repræsenterer en rigdom af tanker, nysgerrighed, viden, livserfaring og kreativitet som netop bidrager til at give gruppesupervision en særlig styrke.
 
Forsiden Udskriv Kontakt Sitemap  
         
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edith Tharup
- Rådhustorvet 1, 2.sal - 3520 Farum - 4495 3403 / 5196 6400 - et@ediththaarup.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
created by STOCKMAR
copyrights © Edith Thaarup 2007 | all rights reserved