CREATOR: STOCKMAR - www.elinstockmar.dk Edith Thaarup - Supervision => Etik og ansvar
     
 
   
Skolevængets Alle 4 A, 3520 Farum - Tlf 4495 3403 / 5196 6400 - et@ediththaarup.dk
 
 
  Forsiden
  Krise, chok- og traumeterapi
  Supervision
 
  · Formål og indhold
  · Etik og ansvar
  · Kontrakt
   
  Personlig coaching
  Kurser i kollegial supervision
  Referencer
  Profil
  Kontakt

Etik og ansvarEtik
At fremlægge sine arbejdsmetoder, vanskeligheder og overvejelser i supervision kan for den enkelte være vanskeligt og forbundet med tvivl og usikkerhed. Det er derfor vigtigt, at der, inden supervisionen startes, er enighed om rammerne og regler for supervisions-forløbet.

En forudsætning for at der kan skabes tryghed i gruppen, er at supervisionen er omfattet af tavshedspligt. Når supervisionen er afsluttet, sættes der et punktum og der refereres ikke fra forløbet udenfor supervisionsrummet.

Det er vigtigt, at der etableres en gruppekultur, som er gensidigt støttende. En gruppe-kultur som værdsætter medlemmernes villighed til at eksponere manglende forståelse og færdighed. En kultur som er præget af medlemmernes oplevelse af gensidig forpligtelse til at hjælpe hinanden til at blive afklaret og få en øget indsigt.

Gruppemedlemmerne forpligter sig til aktiv involvering i en proces, som omhandler læring, udvikling og selverkendelse. Det er et helt afgørende udgangspunkt for gruppeprocessen, at medlemmerne i gruppen er der for at lære og for at arbejde.

Den enkelte medarbejder, som ønsker hjælp, har krav på indføling og hjælpsomhed. Supervisionen er personlig i den forstand, at vi er de personer, vi er, med træk, rodfæste i egen opvækst, opdragelse, normer, værdier og følelser, som vi altid bringer med os og ind i vore relationer. Nogle gange bevidst - nogle gange ubevidst. Det er derfor vigtigt at tro på og anerkende, at alle gør deres bedste.

Ansvar
  • Supervisor tager hovedansvaret for processen
  • Den enkelte eller gruppen for indholdet
  • Organisationen og gruppemedlemmerne for, hvordan de behandlede temaer føres ud i praksis.
 
Forsiden Udskriv Kontakt Sitemap  
         
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edith Tharup
- Rådhustorvet 1, 2.sal - 3520 Farum - 4495 3403 / 5196 6400 - et@ediththaarup.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
created by STOCKMAR
copyrights © Edith Thaarup 2007 | all rights reserved