CREATOR: STOCKMAR - www.elinstockmar.dk Edith Thaarup - Profil => Arbejdserfaringer
     
 
   
Skolevængets Alle 4 A, 3520 Farum - Tlf 4495 3403 / 5196 6400 - et@ediththaarup.dk
 
 
  Forsiden
  Krise, chok- og traumeterapi
  Supervision
  Personlig coaching
  Kurser i kollegial supervision
  Referencer
  Profil
 
  · Arbejdserfaringer
  · Uddannelse
   
  Kontakt

ArbejdserfaringerSelvstændig proceskonsulent og supervisor siden 2002.
25 års erfaring i psykosocialt behandlingsarbejde med enlige og familier.

Medlem af SE®- foreningen [link]

Krise, chok- og traumeterapi: Individuel og gruppeforløb i forbindelse med
 • Akut krisehjælp
 • Chok og traumer
 • Arbejdsrelateret stress
 • Længerevarende sygdoms- og sorgforløb

Supervision: Individuel og gruppesupervision for
 • Pædagoger
 • Socialrådgivere
 • Skolelærere
 • Sundhedsplejersker
 • Sygeplejersker
 • social- og sundhedsassistenter
 • social- og sundhedshjælpere
 • Fysio- og ergoterapeuter, afspændingspædagoger
 • Administrativt personale
 • Konsulenter og tillidsrepræsentanter i faglige organisationer

Individuel Coaching:
 • Personlig og arbejdsmæssig udvikling
 • Stresshåndtering

Proceskonsulent:
 • Evaluering og dokumentation
 • Procesforløb vedr. psykisk arbejdsmiljø og sammenlægning af mindre arbejdsenheder
 • Formulering af fællesfagligt værdigrundlag
 • Udvikling vedr. ledelsessamarbejde og samarbejde i hele personalegruppen
 • Procesforløb for ledelse og medarbejdere vedr. identificering af resourcer, udviklingsønsker og arbejdspunkter
 • Kurser og træningsforløb i kollegial supervision
 • Sammenlægning af arbejdsenheder i forbindelse med kommunalreformen for fysio- og ergoterapeuter og sundhedsplejersker. Procesforløb for sundhedsplejersker vedr. udvikling af samarbejdet.
 
Forsiden Udskriv Kontakt Sitemap  
         
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edith Tharup
- Rådhustorvet 1, 2.sal - 3520 Farum - 4495 3403 / 5196 6400 - et@ediththaarup.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
created by STOCKMAR
copyrights © Edith Thaarup 2007 | all rights reserved