CREATOR: STOCKMAR - www.elinstockmar.dk Edith Thaarup - Kurser i kollegial supervision => Form, formål og indhold
     
 
   
Skolevængets Alle 4 A, 3520 Farum - Tlf 4495 3403 / 5196 6400 - et@ediththaarup.dk
 
 
  Forsiden
  Krise, chok- og traumeterapi
  Supervision
  Personlig coaching
  Kurser i kollegial supervision
 
  · Form, formål og indhold
   
  Referencer
  Profil
  Kontakt

Form, formål og indholdForm
Kurserne opdeles i moduler af henholdsvis 2 og 5 sammenhængende undervisningsdage. Kursusforløbet har en varighed på i alt 60 timer og kan strække sig over en periode på otte til tolv måneder, bestemt af de muligheder der er til rådighed for den enkelte arbejdsplads.
I perioden mellem de enkelte moduler arbejder gruppemedlemmerne med selvstændig træning, med udgangspunkt i det materiale, der er gennemgået på de enkelte moduler.

Når kurset er afsluttet, anbefales det, at der sker en opfølgning på enkelte kursusdage efter ca. seks måneder. Formålet er at understøtte de kompetencer den enkelte og gruppen har udviklet undervejs i forløbet, og sikre at den kollegiale supervision forbliver en integreret del af det faglige arbejde på arbejdspladsen.

Formål
  • At udvikle deltagernes forudsætninger for at give og modtage supervision
  • At udvikle deltagernes forudsætninger for at arbejde med gruppesupervision, herunder at inddrage gruppen kreativt
  • At kvalificere de teoretiske og praktiske forudsætninger for at arbejde med kollegial supervision.

Kurset er opbygget som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og praktisk træning.
Kursusforløbets indhold tager udgangspunkt i følgende områder:

Indhold
  • Deltagerne indføres i de forskellige former for supervision, og klargøre afgrænsningerne mellem supervision og andre tilgrænsende områder
  • Indsigt i supervisionens forskellige faser og fokusområder
  • Formidling af supervisionens forskellige metoder, og hvordan gruppen kan bruges kreativt ved hjælp af forskellige teknikker
  • Teoretisk og praktisk træning i at give supervision på forskellige niveauer og feedback
  • Udvikling af deltagernes forudsætninger for at iværksætte og fastholde kollegial supervision på arbejdspladsen.
 Når kurset er afsluttet, modtager deltagerne et kursusbevis.
 
Forsiden Udskriv Kontakt Sitemap  
         
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edith Tharup
- Rådhustorvet 1, 2.sal - 3520 Farum - 4495 3403 / 5196 6400 - et@ediththaarup.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
created by STOCKMAR
copyrights © Edith Thaarup 2007 | all rights reserved